porozimetre-1

Civalı porozimetre cihazı, malzeme içerisindeki gözenek boyutu ve boyut dağılımı, gözenek hacmi, gözenek yüzey alanı, çapı, dökme ve görünür partikül yoğunlukları ile % gözenekliliğini ölçebilmektedir. Ölçüm malzeme içerisine farklı basınçlarda civa giriş hacimleri ölçülerek yapılmaktadır. Cihaz tepkimeye girmeyen, ıslatımsız bir sıvının yeterli basınç uygulanmadıkça malzeme bünyesinde bulunan küçük gözeneklere giremeyeceği fiziksel prensibine dayanarak çalışmaktadır. Gözenek çapı ve uygulanan basınç arasındaki ilişki Washburn (D=(-4γ cosθ)/P) denklemi ile elde edilmektedir.

Tam otomatik civalı porozimetre cihazı 0 ile 60.000 psi basınç aralığında iki düşük ve bir yüksek basınç olmak üzere toplam üç örnek haznesine sahiptir. Ölçülebilen gözenek boyutu 0.003 µm ile 900 µm arasındadır. Sistem bilgisayar kontrollüdür. Ölçümlerde intrüzyon ve ekstrüzyon verileri elde edilebilmektedir.