Yüksek lisans çalışmalarını Doç. Dr. Duygu AĞAOĞULLARI  danışmanlığında, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı, Malzeme Mühendisliği Programında gerçekleştiren Esin AYSEL, “(Hf-Ti-Zr-Ta/Cr) ICEREN YÜKSEK ENTROPi BORÜR SERAMiKLERINiN FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK SiNTERLENMES/ VEiLiSKiN KARAKTERIZASYONCALISMALARI” başlıklı tez çalışmasını başarıyla sunarak “Yüksek Mühendis” ünvanı almaya hak kazanmıştır.

yuksek-lisans-mezuniyet-1-haz-1

yuksek-lisans-mezuniyet-1-haz-2